Fruhägna

Välkommen till

vår vackra by i Krokoms kommun, Norra Jämtland

Utdrag från arbetet i studiecirkeln "Varför heite Fruhägna?"


Fruhägna, belägen i utkanten av byn, var en vacker och lämplig plats för diverse aktiviteter. Det var mycket som ordnades och hände i Fruhägna! Tyvärr verkar mycket vara okänt eller bortglömt idag! Men flera i cirkeln har minnen att berätta:


-Agnes Almqvist berättar att både Söndagsskolan och Ungdomslogen hade sina våravslutningar i Fruhägna under 1920-talet.


-I Fruhägna var det 1946-47 stora festligheter, som varade i fyra dagar. Det var JUF (Jordbrukarnas ungdomsförbund) och den nybildade Bygdegårdsföreningen som svarade för arrangemangen. JUF stod för lantbruksframtoningen med bl.a. premieringar av kor och hästar, körtävlingar efter hinderbana med häst och vagn, mjölknings och spånadstävling, växtkunskap. Servering av mat, kesfil, kaffe m.m. pågick också alla fyra dagarna. Inkomsterna gick till det planerade bygget av en Bygdegård i byn.


-1946 var en av attraktionerna Freds Jeepen! Den var rödbrun, troligen omlackerad efter att ha använts under Andra Världskriget. Jeepen imponerade på åskådarna med sin terrängframkomlighet. Var jeepen och dess ägare kom ifrån, är inte känt. Inbjuden talare var överläkare Erik Olsson, Krokom. Han hade by-anknytning och var halvbror med Daniel och Ernst Jonsson.


-1947 firades midsommarhelgen lördag-tisdag i Fruhägna. Den lär ha varit besökt av 3500 personer under dessa fyra festdagar! Prominenta gäster var inbjudna, bl.a. landshövdingen!


-CRT  -cykling, rodd och terränglöpning - var en lagstafett. Startsträckan var cykling 1 mil, andra sträckan var rodd 1 km och den avslutande tredjesträckan var terränglöpning ca 1,5 km.


-Körtävlingen med häst och vagn genomfördes efter en hinderbana med svåra svängar, backningar m.m. Den som var skickligast och snabbast vann!


-Med spånadstävling menades att man spann med spinnrock. Det borde ju ha varit en typisk kvinnotävling. Men det fanns ett undantag: Ante Svensson från Ottsjön! Bildbevis finns i boken om Ottsjön som skrivits av Paul Jonsson


Emma Isvén berättar ett sedelärande och roligt minne från 1948. -Det var ett läger i Fruhägna med ungdomar från hela länet. En av ledarna visade sig ha dåligt tålamod med barnen. Kokerskan beslöt att ge honom en liten minnesbeta för detta. När ledaren en dag skulle gå till Ante Pålssons affär för att handla, bad hon honom köpa belene för 25 öre. Mannen som varken förstod eller talade jamska, fick anstränga sig för att komma ihåg vad han skulle köpa åt kokerskan. När han framförde ärendet till ´n Ante, skrattade denne hjärtligt, och berättade sedan vad belene betydde. Ledaren förstod kokerskans vink och sade senare att han lärt sig mycket av detta.Fru Tellström

Fru Ingeborg Jönsson Tellström föddes i Laxsjö 1823. Sedan hennes man dött, flyttade hon till Ottsjön 1869 och bedrev en tid skolverksamhet.

Fru Tellstöm dog 1908.

År 1874 skrevs arrendekontrakt mellan ”änkefru Ingeborg Tellström” och markägaren ”Anders Jonsson, Wäster-Ottsjön”. För 6 kr per år fick hon rätt till ett redan inhägnat jordområde ”väster om såg- och qvarnbäcken”. Enligt arrendekontraktet fick hon också rätt att ”uppföra åbyggnader”.

Då hon flyttade till Ottsjön bodde redan två av hennes systrar i byn. Fru Tellstöm fick hjälp av en svåger att bygga ett bostadshus. Fortfarande finns det spår efter husgrunden. Några av de växter hon planterade, blommar fortfarande, te.x. blå stormhatt.

Huset revs 1912-13 och återuppbyggdes i Västra delen av Kakuåsen.

Det säjs att fru Tellström ville bli titulerad Fru Tellström. Det var därför som platsen började kallas Fruhägna.