Jakt och Fiske

Välkommen till

vår vackra by i Krokoms kommun, Norra Jämtland

Ottsjöns fiskevårdsområde.


Ottsjöns fiskvårdsområde omfattar sjöarna Ottsjön och Siksjön.


Fiske i Ottsjön:


Gädda, abborre, sik, öring, mört, lake och harr.


Siksjön:


Öring.


Fiskekort kan lösas hos:


Torsten Isvén  0645-800 950 eller 070-620 08 01


Sture Nilsson 0645-600 40


Årskort betalas till Pg 130 95 82-3, ange namn och adress varefter fiskekort sänds ut per post.


Priser 2019:


Ottsjön:  Dygnskort 30 kr,  Årskort kalenderår 150 kr


Siksjön : Dyngskort 50 kr,  Årskort kalenderår 150 kr, Flytring 100 kr per dygn, ” Catch-and-release”


Fiskevårdande regler:


Ottsjön:  Nätförbud utanför Kvarnåns mynning 1:a september till isläggning, radie 200 m.


Siksjön:  Sommarfiske endast tillåtet med handredskap från strand.


     Dock med undantag flytring ” Catch-and-release”


     Fiskeförbud från 1:a september till isläggning.


Kvarnån och Siksjöbäcken:  Fiskeförbud året runt.


     Dock sikhåvning i Kvarnån tillåten.


Släpp tillbaka ädelfisk under 25 cm.


Ottsjöns Fvo  , Ordf. Torsten Isvén